Kssk Kssk
26.11.2021

V sobotu 13.11.2021 proběhla již druhá virtuální Členská schůze (dále jen ČS) našeho spolku, které předsedal muki.

Schůzi se podařilo uskutečnit virtuálně nejen díky moderním technologiím, ale hlavně díky skvělé práci realizátorů technického řešení (qwertykajikoffo, merakkane) a všech zúčastněných.

Druhá virtuální Členská schůze PilsFree (2021)

Zapisovatelem ČS byl Dagon a členové CXI, muki, rgabrielKssk byli ČS stanoveni jako ověřovatelé zápisu.

Svou výroční zprávu přednesl předseda Rady CXI, předseda KRK ghostrider, ombudsman Dagon i jednatel PilsFree servis, s.r.o. CXI.

Byla schválena účetní uzávěrka za rok 2020 a zadán povinný audit účetní závěrky a výroční zprávy.

Byla schválena změna Stanov, která definuje minimální věk pro vstup do Spolku, který se nově určuje na 15 let. Účinnost změny je stanovena k 1. 1. 2022. Dotčený návrh postihne cca 5 členů.

Druhá virtuální Členská schůze PilsFree (2021)

PilsFree volby 2021

Spolek je zcela závislý na aktivním přispění svých členů. PilsFree volby 2021 rozhodly takto:

Předsedou Rady pro rok 2022 byl zvolen CXI.

Správními radními pro rok 2022 byli zvoleni Fido (agenda vnitřních vztahů), Ladman (agenda ekonomická), hero (agenda vnějších vztahů) a Zmijak (agenda právní).

Technickým radním pro roky 2022 a 2023 byli zvoleni reichlu (oblast Bory), Margi (oblast Slovany), kane (oblast Košutka), DjTom (oblast Východ), BArt (oblast Skvrňany).

Ombudsmanem pro rok 2022 byl ČS zvolen Cody.

Členy Kontrolní a revizní komise pro roky 2022 a 2023 byli zvoleni Dagon, ghostrider, zmk a NUS.

 

Celý zápis z ČS 2021 je k dispozici v informačním systému PilsFree >>> 

 

Další novinky

Archiv tiskových zpráv » Archiv novinek »