Clenove

PilsFree je

otevřené společenství lidí,
kteří mají společný cíl
- provoz a rozvíjení počítačové sítě v Plzni a okolí.

Počet členů

Kolik nás je?

V současnosti spolek sdružuje více než 35 000 členů. Pravidelný členský příspěvek činí již
od počátku existence spolku
300 Kč měsíčně.

Motivace

Motivací pro vznik sítě

byla nespokojenost se stavem síťové komunikace. Síť vznikla
a stále ji rozvíjíme ve svém volném čase, z toho vyplývají důležité odlišnosti oproti komerčním subjektům.

Cíle

Našim cílem je

vytvořit stabilní a nejrychlejší síť, kde budou platit naše vlastní pravidla, sociální i technická. Připojit se k nám může každý,
kdo sdílí tento cíl.

A kdo nejsme?

PilsFree není poskytovatelem veřejných služeb elektronických komunikací ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Naším cílem není profesionálně poskytovat připojení k internetu a standardní služby s tím související (instalace, servis, garance rychlosti připojení či dostupnosti apod.). Pokud takové služby očekáváte nebo dokonce vyžadujete, zvolte raději možnost klasického zákaznického vztahu s některým provozovatelem komerční sítě.

Žádáme vás, abyste naše odlišnosti respektovali jako zájemci o připojení i jako potenciální budoucí členové. Děkujeme.