Dagon Dagon
15.05.2024

PilsFree a jeho členové stojí za úspěšným projektem rozšíření vysokorychlostní komunitní počítačové sítě v obcích Písek a Chrančovice. Tato iniciativa představuje skvělý příklad komunitního snažení a nasazení neziskové organizace na podporu modernizace komunikační infrastruktury ve venkovských oblastech.

V obci Písek po dvou letech hledání vhodného místa s dobrým signálem se členům PilsFree podařilo najít ideální lokalitu - garáž u domu na okraji obce. Majitel garáže vstřícně souhlasil s překopáním zahrady, což mu také umožnilo využití infrastruktury pro přivedení elektřiny do své garáže.

Náklady na projekt činily 35 000 Kč, z čehož 10 000 Kč bylo z již použitého hardwaru ze skladu. Kapacita připojení pro obec dosáhla přibližně 130 Mbit/s a jednotliví členové mohou dosáhnout rychlostí reálně kolem cca 70 Mbit/s.

Obdobně i v Chrančovicích, díky úsilí členů PilsFree a podpoře starosty města Všeruby, bylo možné zajistit umístění zařízení na bytovce v centru obce. Provedené úpravy, včetně odstranění náletové vegetace a opravy střechy budovy, zlepšily nejen technické parametry, ale také bezpečnost přístupu k zařízení.

Celkové náklady na projekt činily 44 000 Kč, z čehož 8 000 Kč bylo rovněž z již použitého hardwaru ze skladu. Kapacita připojení pro obec je přibližně 150 Mbit/s a u jednotlivých členů se pohybuje reálně kolem cca 80 Mbit/s.

Spolek PilsFree tak nejen poskytuje technologické řešení pro zlepšení internetového připojení ve venkovských oblastech, ale také demonstruje sílu a význam komunitního snažení a neziskového sektoru při modernizaci infrastruktury a podpoře digitální inkluzivity.

Další novinky

Archiv tiskových zpráv » Archiv novinek »